Oferta

CHARAKTERYSTYKA - Skorzystaj z naszych kursów

Główną cechą charakteryzującą e-learning jest zastosowanie sprzętów elektronicznych i mediów takich jak Internet, jeśli te dwa punkty spełniamy, śmiało możemy stać się uczniami wirtualnej szkoły. Nie mylmy jednak tego pojęcia z wykorzystaniem komputerów, tabletów czy smartfonów podczas tradycyjnych szkoleń, gdzie mamy bezpośredni kontakt z osobą nauczającą, a urządzenia te pełnią tylko funkcje dodatkową. Oczywiście, wiedza, którą zdobędziemy w sieci jest również oceniana, co pozwala na ciągłą kontrolę własnego rozwoju.

E-learning okazuję się świetnym rozwiązaniem dla osób pracujących, którzy mają niewiele czasu, aby móc kształcić się w szkołach, nawet tych zaocznych. Ten sposób pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, poznawania języków lub nowinek z branży, w której pracujesz. Program jest dostosowany do Twoich wymagań. Metoda nauki w sieci może również okazać się idealnym połączeniem z tradycyjnymi szkoleniami.

Virtual Learning Environment (otoczenie e-learningowe) daje możliwość nieustannego wglądu do zmodernizowanych narzędzi oraz dokumentacji dydaktycznej. Największy wzrost w zastosowaniu środowiska e-learningowego zauważa się na uczelniach wyższych, dzięki czemu studenci nie są zobowiązani do uczestniczenia w wykładach, ponieważ są one dostępne w sieci. Interesującą opcją jest również bezpłatne korzystanie z masowych otwartych kursów online, w których nie potrzebne jest posiadanie statusu uczelni wyższej.

E-learning już teraz jest opłacalną inwestycją dla szkół i firm. Zastosowanie szkoleń w sieci niesie ze sobą wiele korzyści. Obecnie, nie ma zawodu, w którym nie trzeba się rozwijać. Technologia gna niesamowicie do przodu, a naszym celem jest nadążanie za nią, im więcej wiedzy posiadamy, tym bardziej jesteśmy pożądani na rynku pracy.